Dziś Narodowy Dzień Życia. Jutro Dzień Świętości Życia. To okazja do refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla ludzkiego życia. Co roku, obchodzona 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest szczególną okazją do podjęcia modlitwy w intencji dziecka poczętego zagrożonego aborcją, nazywanej Duchowa Adopcja. Przypominamy, że obrona życia od poczęcia jest także realizacją Jasnogórskich Ślubów Narodu, których autorem jest bł. Prymas Wyszyński.

„Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”, bo tak brzmi pełna nazwa modlitwy wstawienniczej w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia, zagrożonego aborcją.

Zobowiązanie obejmuje okres 9 miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można też dołączyć dowolnie wybrane postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego), nie jest to jednak obowiązkowe. Duchowej Adopcji może podjąć się każdy.

Duchowa Adopcja to owoc objawień w Fatimie, stanowiąca odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

W Polsce inicjatywa ta zrodziła się w paulińskim kościele Ducha Świętego w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała wówczas grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 r. Na początku 1994 r. powołano do życia ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. W dniach 25-26 marca 1994 r. na Jasnej Górze odbyła się promocja Duchowej Adopcji i pierwsze przyrzeczenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski.

Widzimy w tej modlitwie również odpowiedź na Jasnogórskie Śluby Narodu z 1956 r., których autorem jest kard. Stefan Wyszyński. Jednym z ich punktów jest przyrzeczenie „ że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia, walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym a dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.

W Warszawie w 2019 r. ustanowione zostało Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Tego tytułu Maryi – Matka Życia używał właśnie kard. Stefan Wyszyński.