UWAGA: Organizatorzy nie zapewniają posiłku, noclegu w Częstochowie ani powrotu z Częstochowy .

Poniżej znajduje się lista adresowo-telefoniczna miejsc noclegowych w Częstochowie.

Gospodarze Adres Telefon
ss. Urszulanki Uni Rzymskiej ul. 3 Maja 2/4 0 34 324 16 39
ss. Nazaretanki ul. 7 Kamienic 23 0 34 324 59 57
ss. Misjonarki św. Rodziny ul. Kapucyńska 9 0 34 324 55 07
ss. Służebniczki Śląskie ul. Kapucyńska 18 0 34 324 87 82
ss. Urszulanki Szare Hale Noclegowe ul. Kordeckiego 2 0 34 377 72 24
ss. Franciszkanki z „Orlika” ul. Kordeckiego 14 0 34 324 57 01
frs Pallotyni – Dolina Miłosierdzia ul. Kordeckiego 49 0 34 365 66 68
ss. Betanki ul. Kordeckiego 62 0 34 324 46 10
OO. Misjonarze Krwi Chrystusa ul. Mąkoszy 1 0 34 366 48 39
ss. Córki św. Franciszka ul. Płocka 9 0 34 362 06 81
ss. Salezjanki ul. św. Barbary 5 0 34 324 71 28
ss. Matki Bożej Miłosierdzia ul. św. Barbary 9/11 0 34 368 10 29
ss. Szarytki Dom Rekolekcyjny ul. św. Barbary 43 0 34 324 11 77
ss. Brygidki ul. św. Elżbiety 11 0 34 365 15 76
ss. Samarytanki ul. Wyszyńskiego 24 0 34 324 19 32
ss. Franciszkanki od Cierpiących ul. Wyszyńskiego 26 0 34 324 26 86
ss. Niepokalanki ul. Wyszyńskiego 30 0 34 324 26 54
frs Bracia Szkolni ul. Wyszyńskiego 38 0 34 365 50 18
ss. Rodziny Maryi ul. Wyszyńskiego 77/79 0 34 362 95 61