Paweł Zuchniewicz jest dziennikarzem, autorem książek, dźwiękowych reportaży i słuchowisk poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II.

Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. W 1986 ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1988 Instytut Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

W latach 1989-1998 Paweł Zuchniewicz pracował w Polskim Radiu, a następnie w Radiu Plus. Obsługiwał szereg wydarzeń z udziałem Jana Pawła II, między innymi Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997), Rzymie (2000), Toronto (2002); Światowe Dni Rodzin (Rzym 1994, Rio de Janeiro 1997, Rzym 2000); pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1991,1995, 1997, 1999, 2002).

Łączny nakład sprzedanych do tej pory jego książek to ponad 400 tys. egz.  Beletryzowana biografia Jana Pawła II pt. „Nasz Papież” została przetłumaczona na włoski, francuski i słowacki, natomiast „Cuda Jana Pawła II” przetłumaczono na język angielski (Kanada i USA), węgierski, francuski i słowacki.

Był współorganizatorem Katolickiego Radia Józef Archidiecezji Warszawskiej. Był specjalnym wysłannikiem do: obsługi pielgrzymki papieskiej do Ziemi Świętej; do obsługi pielgrzymki papieskiej do Fatimy; do obsługi Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie; do obsługi Światowego Dnia Rodzin w Rzymie.

W 2009 roku był nominowany  do Nagrody Totus za „propagowanie osoby i nauczania Jana Pawła II”. W 2012 roku otrzymuje  wyróżnienie Wydawców Katolickich Feniks 2011 za „Pamiętnik Papieskiego Anioła”, a w 2013 roku ma miejsce publikacja jego powieści pt. „Prymas w Stoczku” i w 2014 roku otrzymuje za tę książkę nagrodę SWK Feniks  w kategorii literackiej.

W 2016 jest komentatorem Światowych Dni Młodzieży odbywających się w Krakowie dla Polskiego Radia i tygodnika „Niedziela”.

Od 2008 roku związany zawodowo ze Stowarzyszeniem  Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK, które prowadzi przedszkola oraz szkoły dla dziewcząt i chłopców. Od 2017 roku jest wicedyrektorem ds. wychowawczych w Szkole ŻAGLE Stowarzyszenia STERNIK.

Był autorem cyklu publikacji „Prymas od siebie” na portalu Stacja 7 oraz członkiem zespołu wykładowców przygotowujących do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego.