Zapisy

 • zapis polega na wypełnieniu karty uczestnictwa (przez pątnika/uczestnika) i jej akceptacji przez organizatora pielgrzymki
 • kartę uczestnictwa można pobrać z internatu pielgrzymkapomocnikow.pl albo od organizatora
 • karta uczestnictwa będzie dostępna do pobrania z Internetu co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem pielgrzymki
 • uczestnictwo osoby małoletniej lub osoby, których sytuacja zdrowotna wymaga szczególnej uwagi należy zgłosić organizatorom co najmniej 7 dni przed wymarszem pielgrzymki. Ostateczna zgoda należy do Kierownika pielgrzymki
 • wypełnienie karty uczestnictwa oznacza akceptację regulaminu pielgrzymkapomocnikow.pl
 • zapisy do dnia wymarszu będą się odbywać przy kościele Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku przy ul Grochowskiej 365 w Warszawie w terminie podanym 13, 14 i 15 sierpnia w godzinach 17.00-19.00 (prosimy o niezwlekanie do ostatniej chwili).
 • bagaże przyjmowane są od 15.08.2023 w godzinach 18:00-20:00 i 16.08.2023 od godziny 5:30 do wyjścia.
 • po wymarszu pielgrzymki zapisy są możliwe na jej trasie.

Opłaty /koszty

 1. Wpisowe pobierane przy zapisie jest przeznaczone na:
 • przygotowanie pielgrzymki w tym objazd samochodem trasy pielgrzymki przed jej wyruszeniem,
 • przygotowanie i przechowywania niezbędnej dokumentacji,
 • opłaty za wymagane prawem szkolenia (kierowanie ruchem drogowym),
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 • zakup, utrzymanie i eksploatację urządzeń technicznych zapewniających łączności, nagłośnienie, oznakowanie,
 • zakup podstawowych środków medycznych,
 • koszty eksploatacyjne utrzymania samochodów towarzyszących pielgrzymce,
 • koszty eksploatacji i wynajmu TOALET (TOI TOI).
 1. Opłatę za 1 szt. bagażu „ciężkiego” uiszcza się u „Bagażowego”. Jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją samochodu i transportem bagażu. Bagaż powinien być odebrany po dojściu na odpoczynek nocny i zdany przed porannym wymarszem w miejscu wskazanym przez służby. Jeżeli masa bagażu przekroczy 25 kg, może być naliczona dodatkowa opłata.
 2. Powyższe opłaty nie obejmują:
 • kosztów noclegu pątników w Częstochowie
 • kosztu powrotu do domu w przypadku rezygnacji z pielgrzymowania
 • koszty zakupu wyżywienia
 • dodatkowych kosztów noclegu (mogą się zdarzyć w niektórych miejscowościach w okolicy Częstochowy)

Organizatorzy dokładają wszelkich starań aby dopomóc w pielgrzymowaniu pątnikom.

Porady, informacje ogólne

 1. Należy się ubrać na taka zwaną: „cebulę”. Rano o 5:00 jest chłodno, więc można założyć na wierzch kurtkę, która będzie zabezpieczyć przed chłodem i deszczem, a w ciągu dnia może być schowana do plecaka. Nie należy zabierać nadmiaru ubrań.
 2. Przemarsz jest dużym wysiłkiem – nie jest celowe zabieranie zbędnych rzeczy, które mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu.
 3. W drogę należy zabrać ze sobą w małym plecaku podręcznym (chlebaku):
  1. różaniec, modlitewnik, śpiewnik, legitymacje pielgrzyma ,
  2. nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),
  3. potrzebne leki oraz środki opatrunkowe itp.
 4. Przez całą trasę uczestnicy pielgrzymki korzystają z gościnności gospodarzy. Dodatkowo jest możliwość zakupu podstawowych produktów żywnościowych (samochód zaopatrzenia).
 5. Trasa jest podzielona na etapy. Średnia długość etapu wynosi ok. 6 km. Standardowe odpoczynki trwają około 30 min. Poranny wymarsz jest najczęściej poprzedzony Mszą świętą. Do miejscowości noclegowych docieramy około godziny 18:00.

 

Na wspólną drogę błogosławi Kierownik Pielgrzymki /-/ Ks. Rafał Goliński

Zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza jeśli zamierzasz dołączyć do nas w późniejszym terminie niż 16.08.2022

* Grupa Czerwono-zielona (Ślubów Jasnogórskich) dla Pomocników Matki Kościoła oraz wszystkich zainteresowanych zgłębieniem znaczenia Ślubów Jasnogórskich Narodu z 26.08.1956 roku. * Grupa niebieska (modlitewno-różańcowa) dla zelatorów i lidrów Żywego Różańca oraz wszystkich, którym modlitwa różańcowa jest bliska. * Grupa żółta (młodzieżowo-rodzinna) dla młodzieży, liderów młodzieżowych oraz tych, dla których sprawy rodziny są ważne.

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 7 dni

*KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Warszawsko – Praska, a osobą upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest ks. Rafał Goliński oraz osoby przez niego umocowane. Ks. Rafał Goliński na podstawie dekretu z dnia 20 lipca 2018 roku, nr 1284/AP/2018 jest Kierownikiem Praskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Adres do korespondencji to: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., ul. Powstańców 30, 05– 091 Ząbki
 2. Dane osobowe uczestników Pielgrzymki są przetwarzane na podstawie kan. 839§ 1 i kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego w związku z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.,
 3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do otrzymania następujących informacji:
 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;