Duchowe Pielgrzymowanie 20192020-08-13T19:35:58+02:00

Pielgrzymka Duchowa polega na duchowym uczestnictwie w PMK na Jasną Górę. Duchowi Pielgrzymi pozostając w swych domach, realizują w zawężonym zakresie program pieszej pielgrzymki. Przyświecają im te same cele co Pątnikom na trasie, a podstawą duchowego pielgrzymowania jest osobista refleksja nad tematami i intencjami danego dnia, modlitwa w tychże intencjach oraz codzienny udział we Mszy św.

Poniżej podczas pielgrzymki zamieszczane będą na każdy dzień konferencje, intencje i krótki fragment Autobiografii Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Codziennie Pątnicy będą gromadzić się o godzinie 21:00 na Apelu Jasnogórskim w tej konkretnej intencji. Zachęcamy do duchowego włączenia się.

Intencje duchowe

Przekaż swoją intencję kierownictwu Pielgrzymki
możesz to uczynić:
korzystając z formularza poniżej, który prześle je wprost do organizatorów pielgrzymki
wręczając ją duszpasterzom pielgrzymkowym lub komuś, kto idzie na Pielgrzymkę i poprosić, aby przekazał ją Przewodnikowi w grupie.

Przejdź do góry