Adres email

Wiek

* Grupa Czerwono-zielona (Ślubów Jasnogórskich) dla Pomocników Matki Kościoła oraz wszystkich zainteresowanych zgłębieniem znaczenia Ślubów Jasnogórskich Narodu z 26.08.1956 roku. * Grupa niebieska (modlitewno-różańcowa) dla zelatorów i lidrów Żywego Różańca oraz wszystkich, którym modlitwa różańcowa jest bliska. * Grupa żółta (młodzieżowo-rodzinna) dla młodzieży, liderów młodzieżowych oraz tych, dla których sprawy rodziny są ważne.

*KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Warszawsko – Praska, a osobą upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest ks. Rafał Goliński oraz osoby przez niego umocowane. Ks. Rafał Goliński na podstawie dekretu z dnia 20 lipca 2018 roku, nr 1284/AP/2018 jest Kierownikiem Praskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Adres do korespondencji to: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., ul. Powstańców 30, 05– 091 Ząbki
  2. Dane osobowe uczestników Pielgrzymki są przetwarzane na podstawie kan. 839§ 1 i kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego w związku z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.,
  3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do otrzymania następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;