WSZYSTKO ODDAWAĆ MARYI!

W związku z ograniczeniem liczby pielgrzymów do ok. 30 (jedna grupa) w czasie pandemii tegoroczne zapisy będą się odbywały się na innych zasadach niż w ubiegłych latach.

  1. DEKLARACJA

Zgłaszający się na pielgrzymkę składa deklarację udziału przez formularz internetowy (ewentualnie telefonicznie, jeśli nie posiada maila). Pierwszeństwo zapisu mają Pomocnicy Matki Kościoła, których pielgrzymka jest dziełem. Członkowie Ruchu zgłaszają swój udział w pielgrzymce do 19.07. Od 20.07 do 24.07 możliwość składania deklaracji będzie otwarta dla wszystkich chętnych*. W razie gdyby lista się zapełniła – organizatorzy poinformują na stronie pielgrzymki, że została automatycznie otwarta lista rezerwowa.

  1. POTWIERDZENIE

Do 25.07 organizatorzy przekażą informację do zgłaszających, jaki jest status ich zgłoszenia (lista uczestników czy lista rezerwowa)

  1. PRZEDPŁATA I OPŁATA

Pielgrzym, który został wpisany na listę uczestników dokonuje przedpłaty w wysokości 150 zł.** 26.07 lub 2.08 w godzinach 17.00-19.00 w parafii Bożego Ciała przy ul. Grochowskiej 365 w Warszawie (nie trzeba osobiście). W dniach od 26.07, 2.08 lub 15.08 składa kartę uczestnictwa (formularz dostępny u służb pielgrzymkowych lub na stronie pielgrzymki). Do 15.08 uczestnik wpłaca resztę wpisowego***.

  1. LISTA REZERWOWA

Chętni, którzy znaleźli się na liście rezerwowej do 3.08 otrzymają informację, jeśli otworzy się możliwość ich udziału w przemarszu pielgrzymki. Pierwszeństwo przejścia z listy rezerwowej zależy od kolejności zgłaszania się****.

* Rekomendowany wiek udziału w pielgrzymce w tym roku to 50 lat. Ostateczną decyzję o udziale w pielgrzymce podejmuje kierownictwo pielgrzymki. Istnieje możliwość zapisania do udziału w wybranych dniach pielgrzymki.

** Przedpłata zostanie zwrócona wpłacającemu tylko w sytuacji, gdy pielgrzymka nie dojdzie do skutku.

*** Ostateczny, całkowity koszt udziału zostanie ustalony najpóźniej do 25.07. Z uwagi na tegoroczne obostrzenia uczestnik pielgrzymki powinien zapoznać się z regulaminem do czasu uiszczenia przedpłaty. W razie skierowania całej pielgrzymki podczas przemarszu do kwarantanny instytucjonalnej nie będzie zwrotów kosztów pielgrzymki. Dyżur służb pielgrzymkowych przed pielgrzymką będzie miał miejsce w par. Bożego Ciała w dniu 15.08 w godz. 17.00-19.00.

**** Lista rezerwowa będzie otwarta do 15.08; chętnych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce zapraszamy do udziału w codziennym programie duchowym podczas wspólnej modlitwy pielgrzymów duchowych lub przez łączność z pielgrzymką przez media diecezjalne i pielgrzymkowe. Z powodów sanitarnych NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI odprowadzania pielgrzymów przez osoby spoza pielgrzymki.