Ślub 3

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Nie musisz decydować się na aborcję, masz też inny wybór.

Poruszając temat duchowej adopcji dziecka poczętego mamy na uwadze również sytuacje gdy z różnych powodów matka nie może podjąć się wychowywania dziecka. Obecna epidemia przysparza naszemu życiu wiele dodatkowych problemów ale pamiętajmy, że OKNA ŻYCIA są zawsze gotowe do przyjęcia dziecka.

OKNO ŻYCIA to odpowiednio przygotowane miejsce, w którym anonimowo i przede wszystkim bezpiecznie można pozostawić dziecko.  Zadaniem czuwających sióstr zakonnych jest zapewnienie dziecku opieki w pierwszych chwilach po pozostawieniu. Dziecko to jest przekazywane do szpitala dla zapewnienia mu opieki lekarskiej.
W następnej kolejności maluch trafia do pogotowia rodzinnego, równocześnie rozpoczynana jest procedura adopcyjna.

Poniżej znajduje się link z listą okien życia na terenie całej Polski.

https://caritas.pl/projekty/okna-zycia/

a także

aborcjaForum.pl przeciwstawia się aborcji i pokazuje lepsze rozwiązania.
Podejmuje się również tematu dzieci nienarodzonych z wadami genetycznymi i letalnymi.
Jesteś w ciąży i chcesz urodzisz dziecko. Niestety nie masz nikogo kto by Ci pomógł, nie martw się i przeczytaj:
Ośrodek „Pomoc matce – dziecku życie” prowadzi telefon zaufania: 22 619 63 95 .
Głównie jest on przeznaczony dla samotnych, młodych kobiet w ciąży na których wymusza się aborcję.
Dyżury: wtorek 10:00 – 12:00, czwartek, piątek 16:00 – 18:00 i w godzinach pracy ośrodka.

Mapa Domów Samotnej Matki w Polsce wraz z kontaktami 2020 r.

również

Telefon zaufania prowadzi również Stowarzyszenie DWIE KRESKI, które niedawno powstało. Pomagają anonimowo.
http://www.dwiekreski.pl/

Stowarzyszenie Dwie Kreski zajmuje się pomocą kobietom w ciąży. Prowadzą telefon zaufania dla kobiet, które zobaczyły Dwie Kreski na teście i w związku z tym znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Otaczają kobietę opieką i troską. Pomagają znaleźć rozwiązania.

Pod poniższym adresem również znajdziecie listę domów samotnych matek:

http://domr.otwartedrzwi.pl/schroniska-dla-kobiet-matek-z-dziecmi/

Załączniki