Podczas Mszy Św. w Kaplicy Papieskiej, której przewodniczył Biskup Romuald Kamiński została zawiązana nowa Róża Różańcowa oraz grupa Pątników powierzyła się Maryi oddając się Jej w Niewolę Miłości równocześnie stając się oficjalnymi Pomocnikami Matki Kościoła.
Po Mszy wszyscy Pomocnicy udali się do Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego na agapę, konferencję oraz dzielenie się swoimi pomocnikowymi doświadczeniami i świadectwami. Spotkanie prowadzili: Biskup Romuald Kamiński, ks. Rafał Krakowiak, ks. Rafał Goliński, ks.Marek Nowak, ks.Teofil Siudy, ks. Eugeniusz Leda, oraz Jacek Kijas oraz Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego na Warszawskiej Choszczówce oraz Joanna Szymańska – najstarsza stażem lat Pomocnik.

O godz. 21.00 Pomocnicy i Pielgrzymi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim i czuwaniu przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej do godz. 24.00. Czuwanie prowadziły dwie grupy Pomocników: Warszawska i Poznańska.
O północy została odprawiona Uroczysta Msza Święta, koncelebrowana przez ks. Biskupa Romualda Kamińskiego, ks. Rafała Krakowiaka i ks. Rafała Golińskiego, ks.Teofila Siudy, ks. Eugeniusza Ledę. Po zakończonej Mszy grupa udała się przed pomnik Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego modlić się o jego rychłą beatyfikację.

Możemy zdradzić informację ze spotkania Pomocników – na przyszły rok planowana jest rekonstrukcja trzeciej grupy pielgrzymkowej (obecnie są dwie: żółta i niebieska – młodzieżowa i różańcowa), która będzie przeznaczona na formację Pomocników.

Wszystkie zdjęcia z wydarzeń znajdziesz w zakładce ze zdjęciami: