Pielgrzymka 2018 film wykonany przez p. Piotra Piosława