Najświętszą Marię Pannę obdarzamy wieloma określeniami. Czy jednak wiemy, co one tak naprawdę oznaczają?

Kult Maryjny w Polsce jest bardzo rozpowszechniony. To dobrze. Czy zawsze jednak wiemy, kim tak naprawdę jest Ta, do której się modlimy? I co oznaczają wypowiadane przez nas słowa?

NIEPOKALANA – Maryja została wybrana przez Boga na Matkę Jezusa. Dlatego Bóg uchronił ją od dotykającego wszystkich ludzi grzechu pierworodnego. Stąd tytuł Maryi – Niepokalanie Poczęta. Tę cnotę Maryi Kościół wspomina 8 grudnia, kiedy to obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie należy mylić tego dnia z uroczystością Zwiastowania, kiedy to z Ducha Świętego został poczęty Jezus.

DZIEWICA – Zarówno przed narodzinami Jezusa, w czasie, jak i po nich Maryja była i pozostała dziewicą – to jest dogmat kościelny. Mówi o tym dokument Soboru Watykańskiego II: „W momencie narodzenia (…) Syn Jej Pierworodny (…) nie naruszył Jej dziewiczej czystości, lecz Ją uświęcił” (KK 57)

ŚWIĘTA MARYJA – Maryja urodziła się i pozostała świętą – nie tylko została uchroniona od grzechu pierworodnego, ale także nie splamiła się żadnym grzechem osobistym. Ponadto posiadała „pełnię łaski”, która przepełniała Jej duszę. Całym swoim życiem uwielbiała Boga i wypełniała Jego wolę. Zadeklarowała to słowami:”Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa twego” (Łk1,38)

WNIEBOWZIĘTA – Śmierć pojawiła się na świecie z powodu grzechu Adama i Ewy. Ponieważ Maryja była wolna od wszelkiego grzechu, śmierć nie miała do niej dostępu. Papież Pius XII w roku 1950 ogłosił: ”Po zakończeniu biegu życia ziemskiego Niepokalana, Matka Boga, Zawsze Dziewica została wzięta z ciałem i duszą do chwałuy niebieskiej” (konstytucja Munificentissimus Deus). Oczywiście przekonanie i wiara we wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny funkcjonowały w Kościele od wieków. Papież Pius XII tę prawdę ujął w słowa i uroczystoście ogłosił.rnTradycja Kościoła Wschodniego mówi o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny.

MATKA KOŚCIOŁA – Katolicy czczą Maryję nie tylko jako Matkę Bożą, ale także jako Matkę Kościoła. Na krzyżu Jezus powiedział do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”, a następnie do swojego ucznia Jana: „Oto Matka Twoja”. W tych słowach tradycja katolicka upatruje oddanie Maryi Kościołowi za Matkę

WSPÓŁPOŚREDNICZKA – Jezus jest jedynym Pośrednikiem pomiędzy ludźmi a Bogiem. Maryja ma jedynie udział w tym doskonałym pośrednictwie Jezusa. rnCzcząc Maryję, nie należy zapominać, iż jest Ona człowiekiem, nie Bogiem. Nie należy jej się zatem cześć na miarę czci Bożej. Sobór Watykański II bardziej zaleca naśladownictwo Maryi niż modlitwę o jej wstawiennictwo. Dawne sformułowanie liturgiczne „Przez Maryję do Chrystusa” zastąpił słowami „Z Maryją do Chrystusa”

Najważniejsze święta maryjne obchodzone w Polsce to:
1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki – święto nakazane,
2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej),
25 marca – Zwiastowania Pańskiego (data ta ulega zmianie, jeśli dzień ten przypada w Wielkim Tygodniu lub w oktawie Wielkiej Nocy),
3 maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,rnponiedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) – święto nakazane,
26 sierpnia – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej,
8 grudnia – Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

(źródło: „Życie i Nadzieja ”7/2008)